Webinar Co2-arme sport

Met de ondertekening van de Routekaart Verduurzaming Sportsector en de Sectorale Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk vastgoed hebben gemeenten en andere partijen in de sportsector zich gecommitteerd aan de doelstellingen voor CO₂. In 2050 moet de CO₂ met 95% zijn afgenomen, maar gemeenten en clubs hebben voor zichzelf al ambities gesteld om al eerder hun sportaccommodaties CO₂ arm te maken. Een grote opgave zowel ruimtelijk, organisatorisch, financieel en technisch gezien, waar de overgang van aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving bij hoort.

Daarom organiseert op 8 oktober 2020 de Vereniging Sport en Gemeenten van 15:00 – 16:30 uur een webinar waarin ze u meenemen in wat het vraagt, aan de hand van verschillende casussen, wat er zowel technisch als financieel nodig is om een sportaccommodatie CO2 arm te maken en met welke ijkpunten u rekening moet houden in uw eigen plan.

Meer informatie/programma/aanmelden: klik hier