Wij Buurtsportcoaches lanceert kennisteams

0 Reacties

De buurtsportcoach is een belangrijke pijler voor gemeenten om lokale ambities te realiseren. Ambities waarbij sport & bewegen het doel is (fitte, gezonde en vitale burgers) en waarbij sport & bewegen ook ingezet wordt als middel (meedoen, sociale cohesie, zelfredzaamheid, minder eenzaamheid etc.).

De buurtsportcoach vervult hierbij een centrale rol, soms uitvoerend, dan weer ondersteunend en initiërend, maar altijd verbindend waarbij beleid overstijgende samenwerking centraal staat.

De buurtsportcoach heeft zich in sneltreinvaart ontwikkeld en heeft heel veel belangrijke praktijkkennis opgedaan in de afgelopen jaren en zal dat steeds blijven doen. De buurtsportcoach levert kwaliteit, kennis en expertise en opereert veelal vanuit de frontlinie. Kennis kunnen we met elkaar delen, we kunnen elkaar inspireren en van elkaar leren. We kunnen met elkaar de verbindende rol zijn tussen praktijkervaring, praktijkbehoefte en kennis- en productontwikkeling.

Om hier een continue bijdrage aan te kunnen leveren zet Wij Buurtsportcoaches de onderstaande kennisteams op:

  • Team 0-4 jarigen
  • Team Vaardig in bewegen
  • Team Jongeren
  • Team Ouderen
  • Team Buitenspelen
  • Team Preventie & Gezondheid

De kennisteams zorgen voor kennisdeling en -verbreding (onder andere op het gebied van vernieuwingen) binnen het thema of doelgroep. Ze werken hierin samen met partners. Ze zijn de schakel tussen landelijke kennis- en productontwikkeling en regionale/lokale uitvoering. Daarnaast geven de kennisteams gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur van Wij Buurtsportcoaches.

Ben jij bereid om jouw kennis beschikbaar te stellen, wil je jouw netwerk verder uitbouwen en aan de frontlinie meedenken en -werken, meld je dan aan voor een van de kennisteams!
Kijk voor meer informatie op: deze link